Sensul vieţii/The meaning of life

Poate că viaţa n-are rost, dar ce frumos să-i dai un sens.

Există o entitate în Univers care din momentul în care a apărut e într-o căutare continuă, care însă este totodată obositoare. Această entitate încearcă să-şi găsească o formă de existenţă care să tindă spre perfecţiune, dar în acelaşi timp să aibă şi un rost. Această entitate pe care noi o numim viaţă tinde să umple tot ceea ce este material în căutarea formei perfecte, însă deşi de multe ori reuşeşte, ceea ce nu izbuteşte este să dea un rost fiecăreia.
Sunt forme de viaţă care au rost în Lumea asta mare: o larvă are rost, o furnică, o albină, un arbore. Dar, mă întreb oare ce rost are viaţa în oamenii care fac atât rău altor oameni şi mai ales lor înşile? Ce rost are viaţa în oameni care au putere asupra altora şi o folosesc pentru a le smulge demnitatea? Ce rost are viaţa în vecinu’ meu de la parter al cărui singur scop este să ne distrugă? Ce rost are viaţa în cei ce îşi vând demnitatea? Ce rost are viaţa în organizaţiile de căcat create pentru ajutarea celor pe care-i reprezintă, care însă îşi rezolvă doar propriile interese? Ce rost are viaţa în cunoştinţele de căcat care se dau pe lângă tine doar când le iese ceva? Ce rost are viaţa în gura care spune numai minciuni? Ce rost are viaţa în mâinile care ascund adevărul? Ce rost are viaţa în picioarele care calcă dreptatea? Ce rost are viaţa în ochii care îi dictează oarbei Justiţii fiecare pas? Ce rost are viaţa în cei ce nu respectă forme ale vieţii şi nu se respectă ca forme ale vieţii?
Poate că viaţa a obosit de la atâta căutare şi nu mai încearcă să dea rost fiecărei forme pe care o umple ci doar s-o anime. Şi dacă e aşa, ce se va întâmpla când viaţa nu va mai reuşi să facă nici asta?

Maybe life has no sense, but giving it a meaning is beautiful.

There is an entity in the Universe, which since the time of its appearance it is in a constant, but also a tiresome search. This entity tries to find a form of existence which aspires to perfection, but in the same time it has to have a role. This entity which we call life tends to impregnate all that which is material in its search for a perfect shape, but although most of the time it succeeds, what it doesn’t manage is giving a role to each one of the shapes.
There are life forms that have a role in this big World: a larva has a role, an ant, a bee, a tree. But, I wonder what sense does life have in people who harm other people and especially themselves? What is the sense of life in people who have power over other people and use it to tear out their dignity? What is the sense of life in my neighbor from the ground floor who’s only goal is to destroy us? What sense does life have in people who sell their dignity? What sense does life have in filthy organizations created for helping those who they represent, but which only look for their interest. What meaning does life have in those shitty people which you know and who act as your friends only when there’s something that they could take advantage of? What sense does life have in the voice that only tells lies? What sense does life have in the hands that hide the truth? What is the sense of life in the feet that step on righteousness and violate it? What is the sense of life in the eyes which dictate every step of the blind Justice? What sense does life have in those who do not respect all life forms and do not respect themselves as life forms?
Perhaps life has got tired searching and doesn’t try anymore to to give a role to every shape it impregnates, but just to animate them. And if this is so, then what will happen when life won’t be able to do even this anymore?

Anunțuri

4 răspunsuri

  1. interesant dar totusi parca nu are final

  2. nu are un final pentru ca nu exista unul, suntem intr-un cerc din care nu vom iesi decat cu picioarele inainte, asta daca nu credem in reincarnare.

  3. No comment!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: